یاقوت

یاقوت گونه‌ای از خانواده کورندوم است. بهترین یاقوت در کشور برمه استخراج می‌شود و مرغوب‌ترین و کم‌‌یاب ترین آن قرمزی به رنگ خون کبوتر اس...

ادامه مطلب