پلاتین

پلاتین چیست و کاربرد آن در صنایع عنصر پلاتین یا پلاتینیوم با نماد شیمیایی Pt و عدد اتمی ۷۸ در دسته فلزات واسطه جدول تناوبی قرار دارد. ...

Continue reading